قابل توجه دانشجویان عزیز:

قابل توجه دانشجویان عزیز:
از امروز تا پایان روز جمعه 12بهمن ماه،وب سایت دانشگاه برای کلیه ورودی‌ها و مقاطع جهت انتخاب واحد ترم جدید باز بوده و پس از این تاریخ بسته خواهد شد.
بدیهی است این تاریخ مطلقاً قابل تمدید نخواهد بود.
بنابراین از همه دانشجویان عزیز تقاضا می‌شود جهت انتخاب واحد و یا تکمیل آن به صفحه شخصی خود مراجعه فرمایند.
با آرزوی موفقیت
اداره آموزش

جهت رویت برگه درس های حسابداری میانه1 …

دانشجویان گرامی، جهت رویت برگه درس های حسابداری میانه1 ، مدیریت مالی 1 و 2 و حسابداری پیشرفته 2 میتوانند امروز چهارشنبه ساعت 12:30 مورخ 97/11/03 جهت رویت برگه امتحان به دانشگاه گروه حسابداری مراجعه کنند.
باتشکر نصرالهی

رسیدگی به اعتراضات درس آمار و احتمال آقای زین الدینی

تاریخ رسیدگی به اعتراضات درس آمار و احتمال آقای زین الدینی

امار و احتمالات مهندسی عمران و برق
یکشنبه 30 دی ساعت 8 الی 10

امار و احتمال حسابداری
یکشنبه 30 دی ساعت 10الی 12

امار و احتمالات مهندسی کامپیوتر
یکشنبه 30 دی ساعت 12 الی 13