استاد بلوچی

کلاس روسازی شنبه مورخ 10آذر ماه استاد بلوچی تشکیل نمیگردد.
جلسه جبرانی متعاقبا توسط استاد اعلام خواهد شد.

مسابقه جنگا

مسابقه جنگا

زمان:
سه شنبه ۶ آذر ساعت ۹:۳۰

محل اجرا:
آمفی تئاتر دانشگاه علامه جعفری

جهت ثبت نام با آقای احمدی به شماره ۰۹۱۳۵۸۳۳۴۰۷ هماهنگ کنید