چارت درسی دانشگاه علامه جعفری

چارت درسی رشته های مختلف در اپلیکیشن دانشگاه علامه جعفری قرار گرفت ، با مراجه به قسمت فرم های ضروری هم اکنون میتوانید دانلود کنید.
حجم فایلها کم هستند براحتی قابل دانلود میباشد.
رشته های باقی مانده بزودی در اپلیکیشن قرار خواهد گرفت