مراحل دریافت وام

1. مراجعه به امور فرهنگی دانشگاه و تکمیل فرم تقاضای وام در زمان شروع نیمسال تحصیلی
2. ارائه مدارک ذیل در صورت پذیرفته شدن تقاضا
– اصل و کپی کارت ملی
– اصل و کپی کارت دانشجویی
– سند تعهد محضری با ضامن معتبر (کارمند رسمی، پیمانی و یا کارمند بازنشسته با ارائه گواهی کسر از حقوق در دفتر اسناد رسمی)
– کپی حکم کارگزینی ضامن

شرایط و ضوابط باز پرداخت وام

1.دانشجویانی که موفق به پایان دوره تحصیلی خود شده اند، پس از فراغت از تحصیل نسبت به پرداخت کل بدهی به حساب صندوق رفاه و با اخذ دفترچه اقساط اقدام می نمایند. زمان تعیین تکلیف بدهی برای کلیه دانشجویان (مشمول و غیر مشمول) حداکثر9 ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد.
درصورتی که پس از 9 ماه برای گرفتن دفترچه قسط مراجعه نماید، دیگر بدهی قابل تقسیط نبوده و دانشجو می بایست کل بدهی را یکجا پرداخت نماید.
2.مبلغ10% (ده درصد) از کل بدهی قابل تقسیط هنگام فراغت از تحصیل و صدور دفترچه اقساط بایستی بطور یکجا توسط دانشجو واریز و اصل فیش واریز تحویل شود. مانده بدهی تقسیط خواهد شد.
3. صدور و ارسال هرگونه تاییدیه تحصیلی و یا ارسال ریزنمرات و هم چنین معرفی به حوزه نظام وظیفه منوط به صدور دفترچه اقساط می باشد و تسلیم اصل مدارک پس از استرداد کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگری می باشد.
4. فارغ التحصیلان دارای دفترچه اقساط که در مقاطع بالاتر تحصیلی در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای غیردولتی پذیرفته می شوند (با حفظ وقفه تحصیلی حداکثر یکسال، حد فاصل دومقطع) میتوانند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل بعد از دریافت دفترچه اقساط المثنی ، باز پرداخت بدهی خود را به پس از فراغت از تحصیل در مقطع بالاتر انتقال دهند.(در صورت عدم مراجعه دانشجو بایستی طبق سررسید دفترچه، اقساط خود را پرداخت نماید)
5. دانشجویان انصرافی ،تارک تحصیل و اخراجی ملزم به بازپرداخت کامل و یکجای کامل وام های دریافتی می باشند.
6. در سایت صندوق رفاه دانشجویان قسمتی بنام پورتال دانشجویی موجود می باشد که زمان دریافت تسهیلات از صندوق و واریز کامل بدهی بعد از فراغت از تحصیل ، دانشجو می تواند روند دریافت و بازپرداخت تسهیلات خود را مشاهده و در صورت تمایل نسبت به واریز اقساط خود به صورت اینترنتی اقدام نماید