شرط فارغ التحصیلی

ملاک دانش آموختگی (فارغ التحصیلی) برای دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته داشتن میانگین کل حداقل 12 در پایان دوره است.